Polityka prywatności / Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLSTARS MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. ul. Strzelecka 34/9, NIP 7831693937, REGON 302277216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00; (dalej: Serwis)

Niniejszy dokument jest także spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe - zgodnie z art.4 pkt.l) RODO są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone w oparciu o informacje przekazywane przez Użytkownika w trakcie zakładania konta i Profilu w serwisach, w trakcie zapisywania się na webinary, newslettera, pobierania materiałów edukacyjnych, poprzez kontakt z przedstawicielami Administratora oraz podczas udziału w wydarzeniach organizowanych przez Polstars Media. Dane osobowe gromadzone są także w oparciu o informacje pozyskane z oficjalnych stron podmiotów publicznych i instytucji zajmujących się działalnością kulturalną oraz automatycznie poprzez pliki cookies w trakcie wizyty na stronie www.kulturalnymailing.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:
 1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
  • świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym do umożliwienia komunikacji między Użytkownikami, a Administratorem, dostarczenia zamówionych usług, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi płatności internetowej, obsługi ewentualnych reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji usług,
  • założenia i zarządzania kontem Użytkownika na stronach internetowych do zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
  • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją usług,
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
  • poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach analitycznych i statystycznych
  • marketingu bezpośredniego,
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
  • w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych.
 3. w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
  • w celu przesyłania informacji handlowych o nowościach i promocjach. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, utrzymania sesji w trakcie wizyty Użytkownika na stronie, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem.

W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli zapytanie w serwisie będą przetwarzane przez okres udzielania odpowiedzi, świadczenia usług, a w uzasadnionych sytuacjach także po zakończeniu ich świadczenia, m.in. w wypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w celach rozliczeniowych, statystycznych lub dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi IT, księgowe, płatności on-line, kurierskie, hostingowe oraz współpracę marketingową, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy. Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 • prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • prawo do prostowania danych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak się z nami skontaktować, aby skorzystać z powyższych praw lub uzyskać dodatkowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@kulturalnymaling.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Umów się na bezpłatną prezentację online

lub napisz wiadomość na: biuro@kulturalnymailing.pl